Инженерно-технически състав на " ПАРАЛАКС Б и Б " ООД

      Във фирмата на трудов договор работят петнадесет човека, които имат следната специалност и длъжност:

ИМЕСПЕЦИАЛНОСТТРУДОВ СТАЖДЛЪЖНОСТ
1 инж. А. Боева ГФК 16г и 9мУправител
2 инж. Ю. Крайчев ГФК 35г и 2м Проектант
3 инж. З. Боева ПГС 11г и 9м Проектант
4 инж. С. Танев Геодезия 9г и 9м Проектант
5 инж. Б. Станчева ГФК 7г и 9м Проектант
6 инж. Г. Анастасова ГФК 7г и 1м Проектант
7 инж. М. Векова Геодезия 3г и 8м Проектант
8 инж Вл. Луканова Геодезия 3г и 7м Проектант
9 инж. Й. Йорданов Геодезия 3г и 2м Проектант
10 инж. А. Джабарски Геодезия 2г и 2м Проектант
11 инж. Р. Ненова Геодезия 2г и 2м Проектант
12 техн. Ил. Боев ГФК 9г и 9м Проектант
13 техн. Ил. Иванов ГФК 1г и 10м Проектант
14 Д. Желев студ. Геодезия 1г и 5м Проектант
15 М. Янева студ. Геодезия 1г и 5м Проектант


Данни за управителя на фирмата

инж. Ангелина Димитрова Боева

      Завършила е специалността " Геодезия, фотограметрия и картография " във ВИАС през 1986 г. През септември 1986 г. е започнала работа в Дирекция " Централен кадастър " в отдел " Първична информация ". От юни 1988 г. до март 1998 г. работи като проектант в " Софпроект - Запад " ЕООД. Занимавала се е с изработване на кадастрални, регулационни и нивелетни планове, проекти за вертикална планировка, трасировъчни планове. Взела е участие в изработването, актуализирането и попълването на следните по-големи частични кадастрални планове:
  • гр. София - ж.к. Обеля - I , ж.к. Овча купел - II , ж.к. Люлин 7, 8, 9 микрорайони , ж.к. Връх Манчо, ж.к. Факултета, кв. Дървеница , местност Гърдова глава, кв. 14,15, 22, 27, Борисова градина, парк Ал. Боримечков и мн. др.;
  • в.з. с. Шкорпиловци, Варненско;
  • гр. Кюстендил - кв. Могилата;
  • гр.София - местност Крива река, кв. 10; м. Гео Милев, кв.144, м. Овча купел, кв. 83 и 84; ж.к. Красно село, кв.312; в.з. Горна Баня, кв. 47; ж.к. Младост 1- кв.4, 13; Бояна - Беловодски път, кв.32;

      Участвала е в изработването на кадастрални планове и цифрови модели на:
  • селата Карапелит, Поручик Гешаново и Подслон, общ. Добрич - селска от пилотния прокт на ФАР;
  • с. Зелениград, общ. Трън; с. Присадец, общ. Тополовград, гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев;
  • кадастрален план, кадастрален план на подземните проводи и съоръжения, регулационен план и цифров модел на к.к. Албена, общ. Балчик;
  • създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землищата на селата Кранево и Рогачево в съдебен район Балчик.

      Взема участие в геодезическите работи по възстановяване собствеността върху гори и земи от горския фонд - общ. Своге, общ. Разлог, общ. Ихтиман, общ. Гоце Делчев. Участва в геодезически работи за Реконструкция на Съдебна палата - София, както и извършване изследване на премествания и деформации за обект " ЕДИННЕН ЦЕНТЪР за УВД ".

      От 1997 г. е съдружник във фирма " ПАРАЛАКС Б и Б " ООД.

      Инж. Боева има удостоверение по чл. 25 от ППЗТСУ, издадено от МТРС, за изработване на регулационни и нивелетни планове и е вписана в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра със Заповед N 222 / 14.05.2001 г. на Агенцията по кадастър.
      От октомври 1993 г. има Лиценз за Оценител на недвижими имоти N 2087, издаден от Агенцията по приватизация.

Данни за работещите във фирмата специалисти:инж. Юлий Крайчев - проектант

      На трудов договор е във фирмата от 2001 г. Завършил е УАСГ - специалност ГФК. Взел е участие в попълването на кадастралния план, кадастралния план на подземните проводи и съоръжения и цифровия модел на к.к. Албена. Участва в геодезически работи за Реконструкция на Съдебна палата - София и изследване на премествания и деформации за обект " ЕДИННЕН ЦЕНТЪР за УВД ".


инж. Зорница Василева Боева - проектант

      На трудов договор е във фирмата от януари 2001 г. Завършила е УАСГ , специалност ПГС през 1991 г. и е взела участие в изработването на кадастралния план, кадастралния план на подземните проводи и съоръжения и цифровия модел на к.к. Албена. Участвала е в геодезическите работи по възстановяване собствеността върху гори и земи от горския фонд - общ. Своге, общ. Разлог, общ. Ихтиман, общ. Гоце Делчев.


инж. Страхил Танев Танев - проектант

      На трудов договор е във фирмата от април 1999 г. Завършил е Строителен техникум - специалност ГФК през 1993 г. и УАСГ специалност Геодезия през 2003 г. Взел е участие в изработването и попълването на кадастралния план, кадастралния план на подземните проводи и съоръжения и цифровия модел на к.к. Албена, кадастрални планове и цифрови модели на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев и с. Присадец, общ. Тополовград, създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землищата на селата Кранево и Рогачево в съдебен район Балчик, както и на частични кадастрални планове на обекти в гр. София и гр. Своге. Участвал е в определянето на астрономичните и магнитни азимути на праговете на пистите за излитане и кацане на летищата в България, геодезическо заснемане за издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР за обект "МТО радиолокатор, УКВ приемопредавателен център и РРЛ "Аксаковска панорама 1" - ДОВД Варна". Взел е участие в геодезическите работи по възстановяване собствеността върху гори и земи от горския фонд - общ. Своге, общ. Разлог, общ. Ихтиман, общ. Гоце Делчев. Участва в геодезически работи за Реконструкция на Съдебна палата - София, извършване изследване на премествания и деформации за обект "ЕДИННЕН ЦЕНТЪР за УВД", както и в създаване на геодезическа мрежа с местно предназначение за територията на съдебен район Смолян.


инж. Биляна Георгиева Станчева - проектант

      На трудов договор е във фирмата от 1997 г. Завършила е УАСГ , специалност ГФК през 1995 г. и е взела участие в изработването на кадастралния план, кадастралния план на подземните проводи и съоръжения и цифровия модел на к.к. Албена. Участвала е в геодезическите работи по възстановяване собствеността върху гори и земи от горския фонд - общ. Своге, общ. Разлог, общ. Ихтиман, общ. Гоце Делчев.


инж. Гичка Цветанова Анастасова - проектант

      На трудов договор е във фирмата от ноември 1999 г. Завършила е УАСГ - специалност ГФК - през 1995 г. Взела е участие в попълването на кадастралния план, кадастралния план на подземните проводи и съоръжения и цифровия модел на к.к. Албена, кадастрален план на гр. Гоце Делчев, създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землищата на селата Кранево и Рогачево в съдебен район Балчик, както и на частични кадастрални планове на обекти в гр. София и гр. Своге. Участвала е в геодезическите работи по възстановяване собствеността върху гори и земи от горския фонд - общ. Своге, общ. Разлог, общ. Ихтиман, общ. Гоце Делчев. Участва в геодезически работи за Реконструкция на Съдебна палата - София.
      Вписана в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра със Заповед N 1161 / 08.11.2001 г. на Агенцията по кадастър.


инж. Мария Тодорова Векова - проектант

      На трудов договор е във фирмата от 1999 г. Завършила е УАСГ - специалност " Геодезия " - през 1999 г. Взела е участие в попълването на кадастралния план, кадастралния план на подземните проводи и съоръжения и цифровия модел на к.к. Албена, попълване на специализирана кадастрална карта и цифров модел на к.к. Албена в района на Стопанска база, изработването на кадастралните планове и цифровите модели на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев и с. Присадец, общ. Тополовград, създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землищата на селата Кранево и Рогачево в съдебен район Балчик, както и на частични кадастрални планове на обекти в гр. София и гр. Своге. Участвала е в измерванията за определяне на деформации на два хотела в к.к. Албена. Взела е участие в геодезическите работи по възстановяване собствеността върху гори и земи от горския фонд - общ. Своге, общ. Разлог, общ. Ихтиман, общ. Гоце Делчев. Участва в извършване изследване на премествания и деформации за обект " ЕДИННЕН ЦЕНТЪР за УВД ".
      Вписана в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра със Заповед N 1012 / 10.10.2001 г. на Агенцията по кадастър.
      Притежава Лиценз за Оценител на недвижими имоти N 9980 / 12.10.2001 г., издаден от Агенцията по приватизация.


инж. Владимира Боянова Луканова - проектант

      На трудов договор е във фирмата от октомври 1999 г. Завършила е УАСГ - специалност " Геодезия " - през 2001 г. Взела е участие в попълването на кадастралния план, кадастралния план на подземните проводи и съоръжения и цифровия модел на к.к. Албена, попълване на специализирана кадастрална карта и цифров модел на к.к. Албена в района на Стопанска база, изработването на кадастралните планове и цифровите модели на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев и с. Присадец, общ. Тополовград, създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землищата на селата Кранево и Рогачево в съдебен район Балчик, както и на частични кадастрални планове на обекти в гр. София и гр. Своге. Участвала е в геодезическите работи по възстановяване собствеността върху гори и земи от горския фонд - общ. Своге, общ. Разлог, общ. Ихтиман, общ. Гоце Делчев. Участва в геодезически работи за Реконструкция на Съдебна палата - София.


инж. Йордан Колев Йорданов - проектант

      На трудов договор е във фирмата от април 2000 г. Завършил е УАСГ - специалност ГФК - през 2001 г. Взел е участие в попълването на кадастралния план, кадастралния план на подземните проводи и съоръжения и цифровия модел на к.к. Албена, кадастрален план на гр. Гоце Делчев, както и на частични кадастрални планове на обекти в гр. София и гр. Своге. Участвал е в геодезическите работи по възстановяване собствеността върху гори и земи от горския фонд - общ. Своге, общ. Разлог, общ. Ихтиман, общ. Гоце Делчев. Участва в геодезически работи за Реконструкция на Съдебна палата - София и изследване на премествания и деформации за обект " ЕДИННЕН ЦЕНТЪР за УВД ", както и в създаване на геодезическа мрежа с местно предназначение за територията на съдебен район Смолян.


инж. Адлен Стоянов Джабарски - проектант

      На трудов договор фирмата от април 2001 г. Завършил е УАСГ - специалност " Геодезия " - през 2001 г. Взел е участие в попълването на кадастралния план, кадастралния план на подземните проводи и съоръжения и цифровия модел на к.к. Албена,създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землищата на селата Кранево и Рогачево в съдебен район Балчик, както и на частични кадастрални планове на обекти в гр. София и гр. Своге. Участвал е в определянето на астрономичните и магнитни азимути на праговете на пистите за излитане и кацане на летищата в България, геодезическо заснемане за издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР за обект "МТО радиолокатор, УКВ приемопредавателен център и РРЛ "Аксаковска панорама 1" - ДОВД Варна". Взел е участие в геодезическите работи по възстановяване собствеността върху гори и земи от горския фонд - общ. Своге, общ. Разлог, общ. Ихтиман, общ. Гоце Делчев. Извършва геодезически работи за обект " Реконструкция на Съдебна палата - София " и изследване на премествания и деформации за обект " ЕДИННЕН ЦЕНТЪР за УВД ", както и в създаване на геодезическа мрежа с местно предназначение за територията на съдебен район Смолян.


инж. Румяна Михайлова Ненова - проектант

      На трудов договор фирмата от април 2001 г. Завършила е УАСГ - специалност ГФК - през 2001 г. Взела е участие в попълването на кадастралния план, кадастралния план на подземните проводи и съоръжения и цифровия модел на к.к. Албена, попълване на специализирана кадастрална карта и цифров модел на к.к. Албена в района на Стопанска база, изработването на кадастралните планове и цифровите модели на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев и с. Присадец, общ. Тополовград, създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землищата на селата Кранево и Рогачево в съдебен район Балчик, както и на частични кадастрални планове на обекти в гр. София и гр. Своге. Участвала е в геодезическите работи по възстановяване собствеността върху гори и земи от горския фонд - общ. Своге, общ. Разлог, общ. Ихтиман, общ. Гоце Делчев. Участва в геодезически работи за Реконструкция на Съдебна палата - София.


техн. Илиян Димитров Боев - проектант

      Работи във фирмата от основаването й. Завършил е Строителен техникум " Христо Ботев ", специалност ГФК и ВИАС специалност ХТС. Има 8 г. стаж по специалността и е взел участие при изработването на кадастралните планове и цифровите модели на селата Карапелит, Поручик Гешаново и Подслон, в изработването на кадастралния план и плана на подземните проводи на к.к. Албена и при изпълнение на техническите дейности за земеразделяне на обектите на фирмата. Участвал е в геодезическите работи по възстановяване собствеността върху гори и земи от горския фонд - общ. Своге, общ. Разлог, общ. Ихтиман, общ. Гоце Делчев. Участва в извършване изследване на премествания и деформации за обект " ЕДИННЕН ЦЕНТЪР за УВД ".
      От октомври 1993 г. има Лиценз за Оценител на недвижими имоти, издаден от Агенцията по приватизация.


техн. Илиян Георгиев Иванов - проектант

      На трудов договор е във фирмата от септември 2001 г. Завършил е Строителен техникум - специалност ГФК през 1998 г. и понастоящем е студент в УАСГ по същата специалност. Взел е участие в попълването на кадастралния план, кадастралния план на подземните проводи и съоръжения и цифровия модел на к.к. Албена, геодезическо заснемане за издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР за обект "МТО радиолокатор, УКВ приемопредавателен център и РРЛ "Аксаковска панорама 1" - ДОВД Варна". Участва в геодезически работи за Реконструкция на Съдебна палата - София, както и в създаване на геодезическа мрежа с местно предназначение за територията на съдебен район Смолян.


Добромир Стоянов Желев - проектант

      На трудов договор е във фирмата от декември 2001 г. Понастоящем е студент в УАСГ по специалност Геодезия. Взел е участие в изработването и попълването на кадастралния план, кадастралния план на подземните проводи и съоръжения и цифровия модел на к.к. Албена, създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землищата на селата Кранево и Рогачево в съдебен район Балчик, както и на частични кадастрални планове на обекти в гр. София и гр. Своге. Участва в геодезически работи за Реконструкция на Съдебна палата - София, извършване изследване на премествания и деформации за обект "ЕДИННЕН ЦЕНТЪР за УВД", както и в създаване на геодезическа мрежа с местно предназначение за територията на съдебен район Смолян.


Магдалина Здравец Янева - проектант

      Студентка в УАСГ - специалност Геодезия. На трудов договор е във фирмата от декември 2001 г. Взела е участие в попълването на кадастралния план, плана на подземните проводи и съоръжения и цифровия модел на к.к. Албена, създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землищата на селата Кранево и Рогачево в съдебен район Балчик, както и на частични кадастрални планове на обекти в гр. София и гр. Своге. Участвала в извършване изследване на премествания и деформации за обект "ЕДИННЕН ЦЕНТЪР за УВД".